محصولات فروشگاه اینترنتی مرغ جووج

ران مرغ کامل بدون پوست یک کیلوگرمی

۵۹,۲۰۰ تومان ۵۳,۲۸۰ تومان

ساق ران مرغ تازه بدون پوست دو کیلوگرمی

۱۰۷,۶۰۰ تومان ۹۷,۸۰۰ تومان

فیله مرغ یک کیلوگرمی

۷۴,۲۰۰ تومان ۶۶,۷۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست دو کیلوگرمی

۱۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۳,۷۷۰ تومان

ساق ران مرغ بدون پوست یک کیلوگرمی

۵۴,۷۰۰ تومان ۴۹,۲۰۰ تومان

مغز ران مرغ بدون پوست دو کیلوگرمی

۱۰۷,۵۰۰ تومان ۹۶,۵۰۰ تومان

مرغ کامل تکه شده بدون پوست دو کیلوگرمی

۸۴,۶۰۰ تومان ۷۶,۱۴۰ تومان

مغز ران مرغ بدون پوست یک کیلوگرمی

۵۰,۸۰۰ تومان ۴۵,۷۰۰ تومان

کتف مرغ ساده یک کیلوگرمی

۴۶,۹۰۰ تومان ۴۲,۲۰۰ تومان

بال مرغ کبابی ساده یک کیلوگرمی

۴۶,۹۰۰ تومان ۴۲,۲۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست یک کیلوگرمی

۵۸,۶۰۰ تومان ۵۲,۷۴۰ تومان

ران مرغ کامل بدون پوست دو کیلوگرمی

۸۴,۶۰۰ تومان ۷۶,۱۴۰ تومان

بیشتر بدانیم ...